Hiszpański dla dzieci 8 – 9 lat

Gwarantujemy

  • Lekcje hiszpańskiego po hiszpańsku z przeszkolonym z metody El Universo nauczycielem.
  • Bieżące informacje dla rodziców (dziennik internetowy, lekcje pokazowe itp).
  • Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka.
  • Certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomy wg Rady Europy.
  • Opiekę metodyka.
  • Nadzór nad przygotowaniem i przedstawieniem samodzielnego projektu językowego na zakończenie roku.
  • Możliwość odrobienia lekcji w innej grupie w razie nieobecności.
  • Bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki, materiały dodatkowe, audio)- dodatkowo płatne.
  • Dogodny system płatności – wygodny system 9 stałych, comiesięcznych rat ułatwi planowanie budżetu rodziny

Wyjątkowy, starannie uporządkowany i sprawdzony program nauki języka hiszpańskiego dla dzieci w wieku szkolnym, w podziale na wiek, często w podziale na klasy (8-9 lat oraz 10-11 lat).

Uczymy języka przez „pełne zanurzenie”, czyli metodą naturalną tak jak uczy się dzieci języka ojczystego. Dzięki temu dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej. Podczas zajęć kładziemy nacisk na doskonalenie umiejętności spontanicznego budowania zdań, pytań, tworzenia krótkich dialogów, zwiększanie zasobu słownictwa z umiejętnością użycia go w konkretnych, codziennych sytuacjach. Utrwalamy właściwą wymowę oraz doskonalimy kolejne ważne sprawności językowe: czytanie, pisanie i rozumienie ze słuchu. Dzieci korzystają z podręcznika.

W El Universo stawiamy na naukę według teorii profesora Gardenera o inteligencji wielorakiej. Obserwujemy dzieci i zapewniamy im różnorodne formy pracy, poprzez ruch, recytowanie, śpiew, liczenie, odgrywanie scenek, ról teatralnych, wprowadzając zagadnień z przyrody na nasze lekcje, zajęcia sportowe itp.

Ważne jest to, że w El Universo KIDS szkole języka hiszpańskiego i angielskiego stosujemy zasadę spirali. Idziemy ambitnie do przodu, ale cały czas wracamy do zagadnień przerobionych i najpewniej nieco zapominanych. To zadanie dobrego nauczyciela: uczyć tego samego na 10 różnych sposobów, zawsze ciekawie, tak by dziecko chętnie chłonęło nowe słownictwo i potrafiło je wykorzystać w różnych kontekstach. Nauczyciel musi odświeżać pamięć ucznia, bo dziecko samo tego nie uczyni. Na tym polega nasza metoda i My tak właśnie uczymy. Stawiamy sobie ambitne cele, ale możliwe do realizacji. Chcemy by Twoje dziecko wynosiło z lekcji wiedzę i pozytywną energię.

 

Sprawdź nas! Warto!

O metodzie:

Dzieci z 2 i 3 klasy czasem siedzą na dywanie, czasem siedzą w ławkach. Z dziećmi  w tym wieku nadal stosujemy najważniejsze zasady naszej metodyki poprzez, czyli  „pełne zanurzenie w język” i opieramy naukę  języka na teorii inteligencji wielorakiej: W El Universo – Szkole Języka Hiszpańskiego i Angielskiego na Krzykach i Centrum, każde dziecko jest zdolne – to jest nasze hasło przewodnie, tylko trzeba postarać się rozpoznać w jaki sposób dziecko najszybciej się uczy i jakie ma zdolności, które można wykorzystać w nauce języków obcych.

 Z dziećmi  zaczynamy pracować na projektach. Jest to wyjątkowy, dodatkowy element nauki, bardzo motywujący i skłaniający wszystkie dzieci do czynienia postępów w nauce języka obcego.

Potrzebujesz pomocy w dokonaniu odpowiedniego wyboru? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy w możliwie najkrótszym terminie.