Hiszpański dla dzieci 7-12 lat

 • Lekcje hiszpańskiego po hiszpańsku z przeszkolonym z metody Colorín Colorado – español, robots y teclado nauczycielem
 • Książkę  Colorín Colorado na odpowiednim poziomie wraz z zeszytem mowtywacyjnym
 • Dostęp do platformy edukacyjnej Rockalingua, dzięki której dziecko kontynuuję naukę w domu. 
 • Dostęp do dodatkowych materiałów spójnych z metodą w aplikacji Quizlet
 • Bieżące informacje dla rodziców (dziennik internetowy, lekcje pokazowe itp)
 • Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka. 
 • max. ilość dzieci w grupie – 8 osób
 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomy wg Rady Europy
 • Opiekę metodyka
 • Możliwość odrobienia lekcji w innej grupie w razie nieobecności
 • Bogaty zestaw kursanta (podręcznik, płyta CD, dostęp na okres 1 roku do platformy Rockalingua www.rockalingua.com) – jednorazowa wpłata w wysokości 150 pln na początku roku szkolnego.
 • Dogodny system płatności – wygodny system 9 stałych, comiesięcznych rat ułatwi planowanie budżetu rodziny.

Metoda opracowana przez nas – Colorín Colorado – español, robots y teclado – to wyjątkowy, starannie uporządkowany i sprawdzony program nauki języka hiszpańskiego dla dzieci w wieku szkolnym, w podziale na wiek, często w podziale na klasy.

Poznaj zalety metody Colorin Colorado i dowiedz się dlaczego Twoje dziecko powinno uczyć się języka hiszpańskiego z jej pomocą.

Metoda naturalna

Uczymy dziecko przez pełne „zanurzenie w język”, czyli tak jak dziecko uczy się języka ojczystego. Dzięki temu dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej.

Metoda spiralna

Jedną z największych zalet metody jest wykorzystywana w niej i skrupulatnie przestrzegana zasada spirali. Poniekąd wymuszamy na każdym prowadzącym powracanie do zagadnień, które były poruszane wcześniej. Ale nie tylko tych z ostatniej lekcji, lecz także tych sprzed kilku tygodni, a nawet miesięcy. Staramy się, aby to co zostało przerobione nie zostało szybko zapomniane.

Repetitio est mater studiorum

Kładziemy duży nacisk na budowanie zdań i pytań. Największym wyzwaniem jest takie powtarzanie tych samych zagadnień i struktur by dziecko mogło je usłyszeć ok. 10 razy, ale za każdym razem inaczej, tak aby dotrzeć do każdego dziecka, a jednocześnie uniknąć znużenia. Zgodnie z zasadą, że dziecko aby nauczyć się słowa na pamięć i móc z niego korzystać musi je użyć w ok. 8-12 różnych kontekstach.

Metoda komunikacyjna

Na każdych zajęciach stwarzamy w klasie naturalne sytuacje sprzyjające wzajemnej komunikacji. Dzieci są zapraszane do tworzenia krótkich dialogów z wykorzystaniem nowopoznanych słów i pytań.

Metoda elastyczna

Mogą się z nią uczyć dzieci zarówno 5/6 letnie jak i dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej (1-5). Dzieci chłoną język jak gąbki. Każde dziecko zapamiętuje tyle, na ile jest gotowe. Każdy progres, nawet minimalny, jest godny docenienia. Każde dziecko jest otwarte tak samo na język i warto nawet te najmłodsze motywować ambitnymi lekcjami, gdyż dużo więcej z nich wyniosą.

Metoda ciekawa

W książce dobrano takie tematy, która są przydatne komunikacyjnie, strukturyzują język, a jednocześnie ich zapamiętywanie sprawia dzieciom radość. Wszystko to co zostało zaprezentowane w metodzie było przez lata sprawdzane, weryfikowane i rozwijane z dziećmi, które uczyłam, dzięki czemu wiedziałam na co położyć nacisk i co wzbudza zainteresowanie najmłodszych.

Metoda ambitna

Dzieci są zanurzone w język hiszpański od pierwszej lekcji. Wiele słów jest wprowadzanych systematycznie, kładzie się nacisk na powtórki przez co dzieci robią szybki progres. Z drugiej jednak strony dziecko jest stymulowane do intuicyjnego rozumienia znaczeń w oparciu o kontekst, dzięki czemu jeszcze bardziej rozwija swoje kompetencje językowe, rozumiane jako zdolność do rozumienia i samodzielnego poprawnego tworzenia komunikatów wcześniej nie napotkanych. Poza tym wyszczególniamy mnóstwo reakcji językowych, które dziecko ma stosować już od pierwszej lekcji wzbogacając swój zasób leksykalny niejako mimochodem, tak przy okazji, równolegle do wprowadzanego systematycznie materiału.

Metoda foto reporterska

Twoje dziecko jest jednym z bohaterów metody!
Bardzo cieszymy się na współpracę z Tobą-Rodzicem. Twoje dziecko będzie potrzebowało swoich zdjęć, bo wielokrotnie w podręczniku będzie proszone o wklejenie swojej podobizny i wypowiedzenie się na zadany temat. Poza tym w metodzie pracujemy na materiałach z rzeczywistego otoczenia dziecka, takich które je żywo interesują. Dlatego na zakończenie każdego rozdziału, dziecko ćwiczy swoje umiejętności językowe w oparciu o zdjęcie, wykonane we wskazanym miejscu, w otoczeniu wyszczególnionych rzeczy, osób, zabawek itd., które dostarczy prowadzącemu. Wzrost zaangażowania dziecka jest wprost nieoceniony!

Metoda Gardner friendly

Metoda wykorzystująca założenia teorii profesora Gardnera o inteligencji wielorakiej.

Metoda zapewnia dzieciom rozwój językowy kładąc nacisk na takie aktywności, które stymulują je do nauki. Zajęcia są bardzo różnorodne, tak aby każde dziecko niezależnie od dominującego u niego rodzaju inteligencji spośród tych wymienionych przez Gardnera w jego pracach, było zaciekawione na lekcji. Metoda Colorín Colorado zapewnia różne formy pracy: od takich, które wymagają ruchu (bieganie, skakanie, tańczenie itp.), poprzez recytowanie, śpiewanie, wyliczanie, liczenie, aż po zajęcia przyrodnicze i humanistyczne. Duży nacisk kładziony jest na zapamiętywanie, jak również proponowane są formy pracy teatralnej, gdzie dzieci uczą się ról i je prezentują.

Metoda dramy

Dzieci odgrywają wiele scenek przy pomocy własnego ciała. Kojarzenie danego słowa z ruchem lub z muzyką ułatwia zapamiętywanie słów i zdań. Przy okazji rozwija się naturalne możliwości i zdolności dziecka.

Metoda pozytywna

Jeśli dziecko zwraca się do nas po hiszpańsku to nasza odpowiedź jest zawsze TAK. To je stymuluje i zachęca do używania języka obcego. Nagroda jest natychmiastowa, a w przypadku dzieci to złota zasada.

Ważne jest to, że opierając nasze zajęcia na metodzie Colorín Colorado – español, robots y teclado stosujemy zasadę spirali. Idziemy ambitnie do przodu, ale cały czas wracamy do zagadnień przerobionych i najpewniej nieco zapominanych. To zadanie dobrego nauczyciela: uczyć tego samego na 10 różnych sposobów, zawsze ciekawie, tak by dziecko chętnie chłonęło nowe słownictwo i potrafiło je wykorzystać w różnych kontekstach. Nauczyciel musi odświeżać pamięć ucznia, bo dziecko samo tego nie uczyni. Na tym polega nasza metoda i My tak właśnie uczymy. Stawiamy sobie ambitne cele, ale możliwe do realizacji. Chcemy by Twoje dziecko wynosiło z lekcji wiedzę i pozytywną energię.

Sprawdź nas! Warto!

O metodzie:

Dzieci z 2 i 3 klasy czasem siedzą na dywanie, czasem siedzą w ławkach. Z dziećmi  w tym wieku nadal stosujemy najważniejsze zasady naszej metodyki poprzez, czyli  „pełne zanurzenie w język” i opieramy naukę  języka na teorii inteligencji wielorakiej: W El Universo – Szkole Języka Hiszpańskiego i Angielskiego na Krzykach i Centrum, każde dziecko jest zdolne – to jest nasze hasło przewodnie, tylko trzeba postarać się rozpoznać w jaki sposób dziecko najszybciej się uczy i jakie ma zdolności, które można wykorzystać w nauce języków obcych.

  Potrzebujesz pomocy w dokonaniu odpowiedniego wyboru? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy w możliwie najkrótszym terminie.