Hiszpański dla nastolatków

Nauka języka hiszpańskiego dla dzieci w wieku od 13 lat w El Universo – Szkole języka hiszpańskiego na Krzykach i w centrum Wrocławia.

Gwarantujemy

 • Lekcje hiszpańskiego po hiszpańsku z przeszkolonym z metody El Universo nauczycielem.
 • Dzieci pracują z podręcznikiem, który jest uatrakcyjniany nauką poprzez zabawę ze wszystkim grupami wiekowymi (zabawy są dostosowywane do zainteresować dzieci).
 • Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie biorąc pod uwagę teorię inteligencji wielorakiej.
 • Nadzór nad przygotowaniem i przedstawieniem samodzielnego projektu językowego na zakończenie roku.
 • Bieżące informacje dla rodziców (dziennik internetowy, lekcje pokazowe itp.).
 • Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka.
 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomy wg Rady Europy.
 • Opiekę metodyka.
 • Możliwość odrobienia lekcji w innej grupie w razie nieobecności
 • Dogodny system płatności – wygodny system 9 stałych, comiesięcznych rat ułatwi planowanie budżetu rodziny.
 • Podręcznik – zakup we własnym zakresie.

Nauka przez „pełne zanurzenie” w języku.

Uczymy języka przez „pełne zanurzenie”, czyli metodą naturalną tak jak uczy się dzieci języka ojczystego. Dzięki temu dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej. Podczas zajęć kładziemy nacisk na doskonalenie umiejętności spontanicznego budowania zdań, pytań, tworzenia krótkich dialogów, zwiększanie zasobu słownictwa z umiejętnością użycia go w konkretnych, codziennych sytuacjach. Utrwalamy właściwą wymowę oraz doskonalimy kolejne ważne sprawności językowe: czytanie, pisanie i rozumienie ze słuchu. Dzieci korzystają z podręcznika.

Język to nie zbiór pojedynczych słówek przedstawionych na obrazkach. Liczą się zdania, teksty, dłuższe wypowiedzi i manipulowanie językiem. Dopiero to daje efekt „zanurzenia” w języku.

Kurs przygotowany z myślą o uczniach ostatnich klas szkoły podstawowej, które mogą chcieć przygotowywać się do egzaminu Cambridge lub zdać egzamin wstępny to klas zerowych przy liceach językowych. Poruszane na zajęciach zagadnienia odpowiadają treściom realizowanym w ostatnich klasach S.P. Podczas zajęć ćwiczymy wszystkie sprawności językowe. W sposób systematyczny wprowadzana jest także gramatyka języka hiszpańskiego. Wszystko w sposób dynamiczny, nadal poprzez zabawę w ruchu, współpracę młodzieży, wspólne projekty, branie udziału w mini teatrzykach, wspólne pisanie scenariuszy i przedstawianie ich, itp. Po tych zajęciach 6-klasiści otwarci są na używanie języka hiszpańskiego i nie znają pojęcia „bariera językowa”.

  Potrzebujesz pomocy w dokonaniu odpowiedniego wyboru? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy w możliwie najkrótszym terminie.