Uczymy hiszpańskiego po hiszpańsku, angielskiego po angielsku

NASZA METODA NAUCZANIA

 

Entuzjazm, lekcje ukierunkowane na praktykę i profesjonalizm – to wszystko zapewnia El Universo szkoła języka angielskiego i hiszpańskiego we Wrocławiu swoim słuchaczom, aby w szybki, ciekawy i efektywny sposób nabyli umiejętności językowych.

BEZPOŚREDNIA METODA NAUCZANIA

W El Universo stosujemy bezpośrednią metodę nauczania i hiszpańskie podręczniki. Od pierwszej lekcji mówimy do naszych słuchaczy tylko po hiszpańsku, nie używamy języka polskiego, słuchacze uczą się języka w konkretnych, codziennych sytuacjach (chodzenie po mieście, lotnisko, restauracja, zakupy, lekarz itp.). Dzięki tej metodzie lekcje są ciekawe, wszyscy słuchacze od samego początku biorą czynny udział w lekcji nabywając odpowiedniej wymowy i intonacji. Poznawanie języka praktycznego umożliwia im skuteczną komunikację. Zwracamy też bardzo dużą uwagę na formułowanie pytań przez studentów, gdyż (stanowi to najtrudniejsze zadanie) jest to najtrudniejszym zadaniem w momencie podejmowania rozmowy w obcym języku.

Zajęcia są urozmaicone w wieloraki sposób: ilustracje, ćwiczenia interaktywne, płyty z muzyką latynoską i hiszpańską, bajki, reklamy, książki w oryginale, filmy w wersji oryginalnej, itp.

Znaki rozpoznawcze metody stosowanej w El Universo – Centrum języka angielskiego i hiszpańskiego we Wrocławiu:

  • Lektor naucza „przez całkowite zanurzenie”, czyli całą lekcje prowadzi tylko po hiszpańsku;
  • Lektor używa naturalnego języka w zrozumiałym dla słuchaczy kontekście;
  • Wytwarza w klasie sytuacje zbliżone do autentycznych, podczas których przede wszystkim wymagana jest wymiana informacji;
  • Stwarzane przez lektora realne sytuacje są czynnikiem silnie motywującym dla słuchaczy;
  • Często stosowaną formą nauczania przez lektora jest odgrywanie ról parami lub konkretnych sytuacji (tzw. role-play);
  • Słuchacze uczą się języka poprzez zapamiętywanie i powtarzanie coraz to trudniejszych sekwencji zdaniowych, które to potem sami muszą wykorzystać w wielorakich ćwiczeniach interakcyjnych;