Hiszpański dla dzieci 10 – 11 lat

Gwarantujemy

  • Lekcje hiszpańskiego po hiszpańsku z przeszkolonym z metody El Universo nauczycielem.
  • Bieżące informacje dla rodziców (dziennik internetowy, lekcje pokazowe itp).
  • Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka.
  • Certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomy wg Rady Europy.
  • Opiekę metodyka.
  • Nadzór nad przygotowaniem i przedstawieniem samodzielnego projektu językowego na zakończenie roku.
  • Możliwość odrobienia lekcji w innej grupie w razie nieobecności.
  • Bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki, materiały dodatkowe, audio)- dodatkowo płatne.
  • Dogodny system płatności – wygodny system 9 stałych, comiesięcznych rat ułatwi planowanie budżetu rodziny

Wyjątkowy, starannie uporządkowany i sprawdzony program nauki języka hiszpańskiego dla dzieci w wieku szkolnym, w podziale na wiek, często w podziale na klasy.

O metodzie

Dzieci w klasie 4 i 5 szkoły podstawowej nadal uczymy języka przez „pełne zanurzenie”, czyli metodą naturalną tak jak uczy się dzieci języka ojczystego. Dzięki temu dzieci szybko osłuchują się z językiem i łatwiej pokonują barierę językową. W tych klasach podczas zajęć kładziemy nacisk na doskonalenie umiejętności spontanicznego budowania zdań, pytań, tworzenia krótkich dialogów, zwiększanie zasobu słownictwa z umiejętnością użycia go w konkretnych, codziennych sytuacjach.  Dzieci w tym wieku są świadome potrzeby używania języka obcego i same zaczynają stawiać  sobie cele. Pomagamy im w tym poprzez indywidualne wsparcie przy opracowaniu ich indywidualnego rocznego projektu.

Poza tym utrwalamy właściwą wymowę oraz doskonalimy kolejne ważne sprawności językowe: czytanie, pisanie i rozumienie ze słuchu. Dzieci korzystają z podręcznika.

W El Universo stawiamy na naukę według teorii profesora Gardenera o inteligencji wielorakiej. Obserwujemy dzieci i zapewniamy im różnorodne formy pracy, poprzez ruch, recytowanie, śpiew, liczenie, odgrywanie scenek, ról teatralnych, wprowadzając zagadnień z przyrody na nasze lekcje, zajęcia sportowe itp.

Potrzebujesz pomocy w dokonaniu odpowiedniego wyboru? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy w możliwie najkrótszym terminie.