Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych podanych w procesie zamówienia w ramach sklepu internetowego jest El Universo S.c. Centrum Języka Hiszpańskiego i Kultury Iberoamerykańskiej David Nieto-Rasiński, Dorota Nieto-Kuczyńska z siedzibą przy ul. Ślężna 187 Lok.3, 53-110 Wrocław, numer identyfikacji podatkowej NIP 8942814095.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) realizacji składanego przez klienta zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) realizacji płatności dokonywanych przez klienta w ramach zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  c) rozliczeń należności publicznoprawnych w związku z dokonanymi transakcjami sprzedaży towarów lub usług – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  d) tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania usług oraz serwisu, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  e) tworzenia kopii i przechowywania danych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  f) podjętych działań analitycznych mających na celu lepszy dobór usług do potrzeb klientów, optymalizację produktów, optymalizację procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej Administratora, itp., będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  g) badania satysfakcji klientów z jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług, w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań posprzedażowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  h) realizacji działań marketingowych dotyczących produktów i usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  i) oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb Klienta, czyli profilowania – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  j) realizacji praw z tytułu reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  k) realizacji praw konsumenta – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  l) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, m) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców; świadczących na rzecz Administratora usługi: IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kurierskie lub pocztowe, udostępniające kanały płatności w ramach dokonywanych transakcji, a także organom administracji publicznej w związku z czynnościami kontrolnymi lub dokonaniem rozliczeń należności publicznoprawnych.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami przez okres 5 lat od końca roku w którym dokonano sprzedaży produktu lub usługi. Dane przetwarzane w związku z zawartą umową do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. w celach marketingowych, profilowania, analizy lub archiwalnych do czasu wniesienia sprzeciwu cofnięcia zgody przez osobę której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania. Dane przetwarzane w celach reklamacji do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu.
 5. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 8. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb rozliczeń należności publicznoprawnych w związku z zawartą transakcją dane przetwarzane są w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.
 7. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
 8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@eluniverso.pl , telefonicznie pod nr +48  71 79 59 295 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Polityka plików cookie

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików „cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

 • Pliki cookie sesyjne
  Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
 • Pliki cookie służące do analiz
  Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.
 • Pliki cookie używane do targetowania
  Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików „cookies”

Najpopularniejsze przeglądarki oferują możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków.