Podręcznik Arcoiris

Dlaczego Arcoíris?

 • Jest to podręcznik nowoczesny, który wiedzie Cię za rękę rozdział po rozdziale i w logiczny sposób powraca do słów/tematów/konstrukcji gramatycznych przerobionych wcześniej odświeżając cały czas pamięć – NIE ZAPOMINASZ CZEGO NAUCZYŁEŚ SIĘ KILKA TYGODNI WCZEŚNIEJ;
 • Arcoíris został opracowany w oparciu o logikę przyswajalności języka obcego bliską Polakom, podkreśla tematy gramatyczne, które Polakom sprawiają trudność, uwypukla zagadnienia gramatyczne, których nie ma w naszym ojczystym języku i wprowadza porządek w nauce hiszpańskiego;
 • Arcoíris zawiera nietuzinkową oprawę grafczną, która cieszy oko;
 • Podręcznik promuje podejście komunikacyjne, czyli takie, które skutecznie uczy spontanicznych reakcji językowych w różnych sytuacjach;
 • Arcoíris nie zaskakuje ucznia. Najpierw wprowadza potrzebne słownictwo, pokazuje jego użycie, a dopiero potem wymaga od ucznia odpowiedzi, reakcji, komunikacji;
 • Arcoíris nie używa struktur gramatycznych, które jeszcze nie zostały wprowadzone. Uczeń widzi swoje postępy i cieszy się nimi;
 • Arcoíris zawiera dodatkowe interaktywne ćwiczenia, które motywują do rozmowy uczniów bazujące na wcześniej poznanym słownictwie i gramatyce.
 • Arcoíris zawiera interesujące, dowcipne i przemyślane dialogi, nagrane przez różnych rodowitych mówców z Hiszpanii i Ameryki Południowej – różne akcenty, różna wymowa, różna intonacja;
 • Arcoíris zawiera dodatkowy zeszyt ćwiczeń w formacie PDF, gdzie znajdują się tłumaczenia większości nagrań i tekstów na język polski, komentarze gramatyczne po polsku oraz wiele nowych, dodatkowych ćwiczeń
  bazujących na tematach poruszanych w podręczniku; wszystkie ćwiczenia zawierają rozwiązania.
 • Podręcznik Arcoíris został wzbogacony o ilustracje, przemyślane i stworzone specjalnie z myślą o nauce języka hiszpańskiego. Na obrazkach pojawiają się przedmioty, osoby czy miejsca potrzebne do zobrazowania danej lekcji, służące nauce, zapamiętywaniu nowego słownictwa i formułowaniu coraz bardziej skomplikowanych pytań. Tak opracowane ilustracje stanowią niezwykłą wartość dla nauczycieli.
 • Arcoíris es un manual novedoso, que sirve de guía tanto al estudiante como al profesor e introduce de una manera lógica y consecuente el vocabulario y la gramática en contextos útiles y reales. Al mismo tiempo sistemáticamente
  hace referencia al material conocido en unidades anteriores refrescando la memoria del alumno y afanzando sus conocimientos.

¡CON ARCOÍRIS NO OLVIDAS LO QUE APRENDES!

 

 • Arcoíris ha sido pensado para ayudar a los estudiantes de habla polaca a comprender aquellos temas de gramática que les causan especial difcultad.
 • Arcoíris contiene ilustraciones que son no soloatractivas sino también útiles.
 • Arcoíris promueve el enfoque comunicativo cuyoobjetivo es enseñar al estudiante reacciones espontáneas y dotarle de las competencias lingüísticas necesarias para desenvolverse en situaciones reales de la vida cotidiana.
 • Arcoíris nunca sorprende al estudiante. Primero introduce el vocabulario necesario, lo presenta en un contexto y solo después exige su conocimiento.
 • Arcoíris nunca aplica estructuras gramaticales que no han sido introducidas y practicadas con anterioridad.
 • Arcoíris ofrece ejercicios adicionales interactivos para trabajar en parejas, siempre aprovechando el material que pretende repasar.
 • Arcoíris contiene varias audiciones grabadas por nativos españoles y latinoamericanos para darle al estudiante la posibilidad de escuchar distintos acentos y formas de hablar.
 • Arcoíris contiene numerosos ejercicios, minidiálogos y soluciones para todos los ejercicios.

 

¡Arcoíris ofrece la funcionalidad de un manual, un libro de ejercicios y un libro de gramática juntos! ¡Es práctico, atractivo, metodológicamente riguroso, interesante y novedoso!

 

Więcej informacji o raz materiały dodatkowe na naszej stronie