Hiszpański – kurs dla młodzieży

Kurs języka hiszpańskiego dla młodzieży

Nauka przez „pełne zanurzenie” w języku

Uczymy języka przez „pełne zanurzenie”, czyli metodą naturalną tak jak uczy się dzieci języka ojczystego. Dzięki temu dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej. Podczas zajęć kładziemy nacisk na doskonalenie umiejętności spontanicznego budowania zdań, pytań, tworzenia krótkich dialogów, zwiększenie zasobu słownictwa z umiejętnością użycia go w konkretnych, codziennych sytuacjach. Utrwalamy właściwą wymowę oraz doskonalimy kolejne ważne sprawności językowe: czytanie, pisanie i rozumienie ze słuchu. 

Język to nie zbiór pojedynczych słówek przedstawionych na obrazkach. Liczą się zdania, teksty, dłuższe wypowiedzi i manipulowanie językiem. Dopiero to daje efekt „zanurzenia” w języku.

Metoda zapewnia dzieciom rozwój językowy kładąc nacisk na takie aktywności, które stymulują je do nauki. Zajęcia są bardzo różnorodne, tak aby każde dziecko niezależnie od dominującego u niego rodzaju inteligencji spośród tych wymienionych przez Gardnera w jego pracach, było zaciekawione na lekcji. Metoda Colorín Colorado zapewnia różne formy pracy. Duży nacisk kładziony jest na zapamiętywanie, jak również proponowane są formy pracy teatralnej, gdzie dzieci uczą się ról i je prezentują.

Kurs przygotowany z myślą o uczniach ostatnich klas szkoły podstawowej i liceum. Poruszane na zajęciach zagadnienia odpowiadają zainteresowaniem nastolatków, są ciekawe, bieżące i zachęcające do poznawania. Podczas zajęć ćwiczymy wszystkie sprawności językowe. W sposób systematyczny wprowadzana jest także gramatyka języka hiszpańskiego. Wszystko w sposób dynamiczny i przyjemny dla studenta.

Gwarantujemy

 • Lekcje hiszpańskiego po hiszpańsku z przeszkolonym z metody El Universo nauczycielem.
 • Dzieci pracują z podręcznikiem, który jest uatrakcyjniany nauką poprzez zabawę ze wszystkim grupami wiekowymi (zabawy są dostosowywane do zainteresować dzieci).
 • Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie biorąc pod uwagę teorię inteligencji wielorakiej.
 • Nadzór nad przygotowaniem i przedstawieniem samodzielnego projektu językowego na zakończenie roku.
 • Bieżące informacje dla rodziców (dziennik internetowy, lekcje pokazowe itp.).
 • Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka.
 • Certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomy wg Rady Europy.
 • Opiekę metodyka.
 • Możliwość odrobienia lekcji w innej grupie w razie nieobecności
 • Dogodny system płatności – wygodny system 9 stałych, comiesięcznych rat ułatwi planowanie budżetu rodziny.
 • Podręcznik.

  Potrzebujesz pomocy w dokonaniu odpowiedniego wyboru? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy w możliwie najkrótszym terminie.