Metoda Colorín Colorado

Uczymy dziecko przez pełne „zanurzenie w język”, czyli tak jak dziecko uczy się języka ojczystego. Dzięki temu dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej. 

Jedną z największych zalet metody jest wykorzystywana w niej i skrupulatnie przestrzegana zasada spirali. Poniekąd wymuszamy na każdym prowadzącym powracanie do zagadnień, które były poruszane wcześniej. Ale nie tylko tych z ostatniej lekcji, lecz także tych sprzed kilku tygodni, a nawet miesięcy.  Staramy się, aby to co zostało przerobione nie zostało szybko zapomniane. 

Kładziemy duży nacisk na budowanie zdań i pytań. Największym wyzwaniem jest takie powtarzanie tych samych zagadnień i struktur by dziecko mogło je usłyszeć  ok. 10 razy, ale za każdym razem inaczej, tak aby dotrzeć do każdego dziecka, a jednocześnie uniknąć znużenia. Zgodnie z zasadą, że dziecko aby nauczyć się słowa na pamięć i móc z niego korzystać musi je użyć w ok. 8-12 różnych kontekstach. 

Na każdych zajęciach stwarzamy w klasie naturalne sytuacje sprzyjające wzajemnej komunikacji. Dzieci są zapraszane do tworzenia krótkich dialogów z wykorzystaniem nowopoznanych słów i pytań. 

Mogą się z nią uczyć dzieci zarówno 5/6 letnie jak i dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej (1-5). Dzieci chłoną język jak gąbki. Każde dziecko zapamiętuje tyle, na ile jest gotowe. Każdy progres, nawet minimalny, jest godny docenienia. Każde dziecko jest otwarte tak samo na język i warto nawet te najmłodsze motywować ambitnymi lekcjami, gdyż dużo więcej z nich wyniosą. 

Metoda naturalna

Uczymy dziecko przez pełne „zanurzenie w język”, czyli tak jak dziecko uczy się języka ojczystego. Dzięki temu dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej.

Metoda spiralna

Jedną z największych zalet metody jest wykorzystywana w niej i skrupulatnie przestrzegana zasada spirali. Poniekąd wymuszamy na każdym prowadzącym powracanie do zagadnień, które były poruszane wcześniej. Ale nie tylko tych z ostatniej lekcji, lecz także tych sprzed kilku tygodni, a nawet miesięcy. Staramy się, aby to co zostało przerobione nie zostało szybko zapomniane.

Repetitio est mater studiorum

Kładziemy duży nacisk na budowanie zdań i pytań. Największym wyzwaniem jest takie powtarzanie tych samych zagadnień i struktur by dziecko mogło je usłyszeć ok. 10 razy, ale za każdym razem inaczej, tak aby dotrzeć do każdego dziecka, a jednocześnie uniknąć znużenia. Zgodnie z zasadą, że dziecko aby nauczyć się słowa na pamięć i móc z niego korzystać musi je użyć w ok. 8-12 różnych kontekstach.

Metoda komunikacyjna

Na każdych zajęciach stwarzamy w klasie naturalne sytuacje sprzyjające wzajemnej komunikacji. Dzieci są zapraszane do tworzenia krótkich dialogów z wykorzystaniem nowopoznanych słów i pytań.

Metoda elastyczna

Mogą się z nią uczyć dzieci zarówno 5/6 letnie jak i dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej (1-5). Dzieci chłoną język jak gąbki. Każde dziecko zapamiętuje tyle, na ile jest gotowe. Każdy progres, nawet minimalny, jest godny docenienia. Każde dziecko jest otwarte tak samo na język i warto nawet te najmłodsze motywować ambitnymi lekcjami, gdyż dużo więcej z nich wyniosą.

Metoda ciekawa

W książce dobrano takie tematy, która są przydatne komunikacyjnie, strukturyzują język, a jednocześnie ich zapamiętywanie sprawia dzieciom radość. Wszystko to co zostało zaprezentowane w metodzie było przez lata sprawdzane, weryfikowane i rozwijane z dziećmi, które uczyłam, dzięki czemu wiedziałam na co położyć nacisk i co wzbudza zainteresowanie najmłodszych.

Metoda ambitna

Dzieci są zanurzone w język hiszpański od pierwszej lekcji. Wiele słów jest wprowadzanych systematycznie, kładzie się nacisk na powtórki przez co dzieci robią szybki progres. Z drugiej jednak strony dziecko jest stymulowane do intuicyjnego rozumienia znaczeń w oparciu o kontekst, dzięki czemu jeszcze bardziej rozwija swoje kompetencje językowe, rozumiane jako zdolność do rozumienia i samodzielnego poprawnego tworzenia komunikatów wcześniej nie napotkanych. Poza tym wyszczególniamy mnóstwo reakcji językowych, które dziecko ma stosować już od pierwszej lekcji wzbogacając swój zasób leksykalny niejako mimochodem, tak przy okazji, równolegle do wprowadzanego systematycznie materiału.

Metoda foto reporterska

Twoje dziecko jest jednym z bohaterów metody!
Bardzo cieszymy się na współpracę z Tobą-Rodzicem. Twoje dziecko będzie potrzebowało swoich zdjęć, bo wielokrotnie w podręczniku będzie proszone o wklejenie swojej podobizny i wypowiedzenie się na zadany temat. Poza tym w metodzie pracujemy na materiałach z rzeczywistego otoczenia dziecka, takich które je żywo interesują. Dlatego na zakończenie każdego rozdziału, dziecko ćwiczy swoje umiejętności językowe w oparciu o zdjęcie, wykonane we wskazanym miejscu, w otoczeniu wyszczególnionych rzeczy, osób, zabawek itd., które dostarczy prowadzącemu. Wzrost zaangażowania dziecka jest wprost nieoceniony!

Metoda Gardner friendly

Metoda wykorzystująca założenia teorii profesora Gardnera o inteligencji wielorakiej.

Metoda zapewnia dzieciom rozwój językowy kładąc nacisk na takie aktywności, które stymulują je do nauki. Zajęcia są bardzo różnorodne, tak aby każde dziecko niezależnie od dominującego u niego rodzaju inteligencji spośród tych wymienionych przez Gardnera w jego pracach, było zaciekawione na lekcji. Metoda Colorín Colorado zapewnia różne formy pracy: od takich, które wymagają ruchu (bieganie, skakanie, tańczenie itp.), poprzez recytowanie, śpiewanie, wyliczanie, liczenie, aż po zajęcia przyrodnicze i humanistyczne. Duży nacisk kładziony jest na zapamiętywanie, jak również proponowane są formy pracy teatralnej, gdzie dzieci uczą się ról i je prezentują.

Metoda dramy

Dzieci odgrywają wiele scenek przy pomocy własnego ciała. Kojarzenie danego słowa z ruchem lub z muzyką ułatwia zapamiętywanie słów i zdań. Przy okazji rozwija się naturalne możliwości i zdolności dziecka.

Metoda pozytywna

Jeśli dziecko zwraca się do nas po hiszpańsku to nasza odpowiedź jest zawsze TAK. To je stymuluje i zachęca do używania języka obcego. Nagroda jest natychmiastowa, a w przypadku dzieci to złota zasada.

Ważne jest to, że opierając nasze zajęcia na metodzie Colorín Colorado – español, robots y teclado stosujemy zasadę spirali. Idziemy ambitnie do przodu, ale cały czas wracamy do zagadnień przerobionych i najpewniej nieco zapominanych. To zadanie dobrego nauczyciela: uczyć tego samego na 10 różnych sposobów, zawsze ciekawie, tak by dziecko chętnie chłonęło nowe słownictwo i potrafiło je wykorzystać w różnych kontekstach. Nauczyciel musi odświeżać pamięć ucznia, bo dziecko samo tego nie uczyni. Na tym polega nasza metoda i My tak właśnie uczymy. Stawiamy sobie ambitne cele, ale możliwe do realizacji. Chcemy by Twoje dziecko wynosiło z lekcji wiedzę i pozytywną energię.


Nasza metoda nauczania

Entuzjazm, lekcje ukierunkowane na praktykę i profesjonalizm – to wszystko zapewnia El Universo szkoła języka angielskiego i hiszpańskiego we Wrocławiu swoim słuchaczom, aby w szybki, ciekawy i efektywny sposób nabyli umiejętności językowych.

Bezpośrednia metoda nauczania

W El Universo stosujemy bezpośrednią metodę nauczania i hiszpańskie podręczniki. Od pierwszej lekcji mówimy do naszych słuchaczy tylko po hiszpańsku, nie używamy języka polskiego, słuchacze uczą się języka w konkretnych, codziennych sytuacjach (chodzenie po mieście, lotnisko, restauracja, zakupy, lekarz itp.). Dzięki tej metodzie lekcje są ciekawe, wszyscy słuchacze od samego początku biorą czynny udział w lekcji nabywając odpowiedniej wymowy i intonacji. Poznawanie języka praktycznego umożliwia im skuteczną komunikację. Zwracamy też bardzo dużą uwagę na formułowanie pytań przez studentów, gdyż (stanowi to najtrudniejsze zadanie) jest to najtrudniejszym zadaniem w momencie podejmowania rozmowy w obcym języku.

Zajęcia są urozmaicone w wieloraki sposób: ilustracje, ćwiczenia interaktywne, płyty z muzyką latynoską i hiszpańską, bajki, reklamy, książki w oryginale, filmy w wersji oryginalnej, itp.

Znaki rozpoznawcze metody stosowanej w El Universo – Centrum języka angielskiego i hiszpańskiego we Wrocławiu:

  • Lektor naucza „przez całkowite zanurzenie”, czyli całą lekcje prowadzi tylko po hiszpańsku; 
  • Lektor używa naturalnego języka w zrozumiałym dla słuchaczy kontekście; 
  • Wytwarza w klasie sytuacje zbliżone do autentycznych, podczas których przede wszystkim wymagana jest wymiana informacji; 
  • Stwarzane przez lektora realne sytuacje są czynnikiem silnie motywującym dla słuchaczy; 
  • Często stosowaną formą nauczania przez lektora jest odgrywanie ról parami lub konkretnych sytuacji (tzw. role-play); 
  • Słuchacze uczą się języka poprzez zapamiętywanie i powtarzanie coraz to trudniejszych sekwencji zdaniowych, które to potem sami muszą wykorzystać w wielorakich ćwiczeniach interakcyjnych