Angielski dla młodzieży

Kurs dla gimnazjalistów

Kursy dla gimnazjalistów również staramy się dzielić ze względu na wiek, jednak na tym etapie nauki przede wszystkim sprawdzamy stopień znajomości języka. W El Universo dostosowujemy możliwości intelektualne danej grupy wiekowej, ich zainteresowania z programem kursu. Programy nauczania w grupach młodzieżowych i materiały wykorzystywane podczas zajęć prezentują najwyższy poziom merytoryczny, a poruszana tematyka i związane z nią słownictwo są idealnie dostosowane do potrzeb i zainteresowań młodych słuchaczy. W El Universo uczymy na każdym etapie nauki „poprzez pełne zanurzenie w język” i stawiamy na praktyczne wykorzystanie języka, co dla nas oznacza, ok. 70% aktywny udział w rozmowie, reakcjach językowych, tworzenie spójnych wypowiedzi na rózne tematy, dialogów z kolegami itp. Podczas naszych zajęć specjalnie wymyślamy różnego rodzaju sytuacje z życia wzięte, aby młodzi ludzie uczęszczający do nas na zajęcia, mogli w spontaniczny sposób reagować na nie w języku angielskim.

Gwarantujemy:

 

  • Lekcje angielskiego po angielsku z przeszkolonym z metody El Universo nauczycielem.
  • Bieżące informacje dla rodziców (dziennik internetowy, lekcje pokazowe itp).
  • 2 testy sprawdzające wiedzę w roku szkolnym.
  • Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka.
  • Certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomy wg Rady Europy.
  • Opiekę metodyka.
  • Możliwość odrobienia lekcji w innej grupie w razie kilku nieobecności pod rząd.
  • Nadzór nad przygotowaniem i przedstawieniem samodzielnego projektu językowego na zakończenie roku.
  • Bogaty zestaw kursanta gratis (podręczniki, materiały dodatkowe, audio)- dodatkowo płatne.
  • Dogodny system płatności – wygodny system 9 stałych, comiesięcznych rat ułatwi planowanie budżetu rodziny