Kursy egzaminacyjne DELE

Techniczne umiejętności Słuchacza nabyte podczas kursu egzaminacyjnego prowadzonego przez El Universo:
Słuchacz zapozna się z formatem egzaminu i instrukcjami do zadań.

 • Przedstawimy wzory wypracowań wymaganych na egzaminie.
 • Słuchacz nauczy się pisać wypracowania w języku hiszpańsku bez potrzeby wcześniejszego pisania go na brudno ani tłumaczenia go z polskiego na hiszpański.
 • Pozna łączniki zdań porządkujące i nadające odpowiednią strukturę wypowiedzi.
 • Słuchacz pozna techniki pisania pism oficjalnych.
 • Słuchacz nauczy się zwracać uwagę na konkretne informacje wymagane na egzaminie podczas części rozumienia ze słuchu.
 • Słuchacz nauczy się dostosowywać tempo pisania poszczególnych zadań do przewidzianego czasu.
 • Słuchacz będzie doskonalił wszystkie sprawności językowe.
 • Udzielimy istotnych informacji na temat rodzajów zadawanych pytań w części ustnej.
 • Słuchacz nabędzie umiejętności opisywania ilustracji i budowania na ich podstawie dialogu z egzaminatorem.

A najważniejsze jest to, że:
dzięki temu, że grupa jest mała (do 6 osób) każdy Słuchacz ma poczucie, że lektor traktuje go indywidualnie i wie, że zawsze jest czas, aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące przerabianego materiału

El Universo od lat specjalizuje się w przygotowywaniu Słuchaczy znających hiszpański na bardzo wysokim poziomie do egzaminów DELE organizowanych przez Instytut Cervantesa.
Zapraszamy na kurs specjalnie opracowany pod tym kątem. Naszymi prowadzącymi są nativos, często z przygotowaniem egzaminacyjnym, również proponujemy tandem w wykonaniu polskiego lektora z nativo.

 

Kurs rozpoczyna się w październiku, a kończy się na początku maja.

 

Zajęcia odbywają się 2 razy w tyg. po 100 minut w małych grupach 7-8 osobowych. Mała grupa daje poczucie komfortu, że mimo iż pracujemy w  grupie lektor może też pracować ze mną indywidualnie. Uczymy się mówić poprawnie gramatycznie, wypowiadać się swobodnie używając trudne idiomy, a nie tylko robimy ćwiczenia gramatyczne lub testy, które często mogę wypełnić w domu. Skuteczność  jest niezwykła, metoda wciągająca nawet tych, którzy myślą, że już się niczego nie nauczą.

 

W zależności od poziomu zaawansowania, w ramach DELE, El Universo – Centrum Języka Hiszpańskiego we Wrocławiu przygotowuje do następujących poziomów.

 

 • DELE B1
 • DELE A2/B1 dla uczniów
 • DELE B2
 • DELE C1
 • DELE C2

DELE B1

 

Jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających:

 • Zrozumieć zasadnicze kwestie w jasnych tekstach standardowego języka, jeżeli dotyczą znanej kandydatowi tematyki, dotyczącej pracy, nauki lub rozrywki.
 • Dawać sobie radę w większości sytuacji, które mogą wystąpić w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Tworzyć proste i zwięzłe teksty na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań.
 • Opisywać doświadczenia, zdarzenia, pragnienia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

 

Egzamin na poziomie B1 składa się z czterech części:

Grupa 1

 • Czytanie ze zrozumieniem (70 min)
 • Wypowiedź pisemna (60 min)

Grupa 2

 • Rozumienie ze słuchu (40 min)
 • Wypowiedź ustna (15 min + 15 min na przygotowanie)

 

Ostateczną oceną będzie „zdany” -apto- lub „niezdany” -no apto. Aby uzyskać dyplom należy uzyskać co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych, pod warunkiem jednak uzyskania co najmniej 30 punktów na 50 możliwych z każdej grupy.

Ważne: W wypowiedzi pisemnej trzeba ściśle przestrzegać instrukcji podanych w opisie, zwracając uwagę na liczbę wyrazów i formatowanie tekstu.

DELE A2/B1 dla uczniów

 

Egzamin wstępny dla kandydatów w wieku od 11 do 17 lat.

Po zdaniu egzaminu DELE A2/B1 dla uczniów, kandydaci mogą uzyskać jeden z następujących dyplomów:

Diploma de Español nivel A2

Ten dyplom potwierdza, że kandydat potrafi rozumieć zdania i wyrażenia dotyczące życia codziennego, często używane, związane z najważniejszymi sprawami (podstawowe informacje o sobie i o rodzinie, zakupy, ciekawe miejsca, zajęcia, itp.).

Diploma de Español nivel B1

Ten dyplom potwierdza umiejętności językowe w zakresie:

 • Rozumienia głównych tez prostych tekstów w języku potocznym, jeżeli dotyczą znanych mu tematów, zarówno w pracy jak i w czasie wolnym.
 • Dawania sobie rady w większości sytuacji, jakie mogą mieć miejsce podczas podróży do krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Tworzenia prostych i zbornych tekstów na znane sobie lub interesujące tematy.
 • Opisywania doświadczeń, zdarzeń, pragnień i zamierzeń, jak również prostego uzasadniania swoich opinii i przedstawiania planów.

 

Egzamin DELE A2/B1 dla uczniów składa się z 4 części:

 • Czytanie ze zrozumieniem (50 min).
 • Rozumienie ze słuchu (30 min).
 • Wypowiedź i ćwiczenia pisemne (50 min).
 • Wypowiedź ustna (12 min + 12 min na przygotowanie).

 

Link do strony zawierającej szczegółowe informacje na temat egzaminów DELE dla uczniów.

DELE C1

 

Dyplom ten potwierdza wystarczającą kompetencję językową do:

 • Rozumienia dużej gamy obszernych tekstów, o pewnym poziomie wymagań, jak również rozpoznawania w nich ukrytych znaczeń.
 • Umiejętności wypowiadania się w płynny i spontaniczny sposób bez widocznych prób wysiłku w celu znalezienia odpowiedniego zwrotu.
 • Umiejętności elastycznego i efektywnego używania języka w celach społecznych, naukowych i zawodowych.
 • Zdolności tworzenia jasnych, szczegółowych tekstów, o prawidłowej strukturze na tematy o pewnej złożoności, ukazujących prawidłowe użycie mechanizmów organizacji, artykulacji i spójności tekstu.

Egzamin DELE C1 składa się z czterech części, podzielonych na dwie grupy. Grupa 1: Części 1 i 3, Grupa 2: Części 2 i 4

 • Część 1: Czytanie ze zrozumieniem i użycie języka (90 minut).
 • Część 2: Słuchanie ze zrozumieniem i użycie języka (50 minut).
 • Część 3: Sprawności zintegrowane. Słuchanie ze zrozumieniem i pisanie (80 minut).
 • Część 4: Sprawności zintegrowane. Czytanie ze zrozumieniem i mówienie (20 minut) (i 20 minut na przygotowanie).

Wymagana jest ocena „apto” (zdany) w każdej z grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 30 punkty w każdej grupie, aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto”.

Ocena końcowa to apto (zdany) lub no apto (niezdany).

DELE C2

 

DELE poziom C2 potwierdza kompetencję językową konieczną do wypowiadania się w każdej sytuacji z całkowitą skutecznością, ze spontaniczną zdolnością dostosowania się do każdego kontekstu, przy zachowaniu wysokiego stopnia precyzji. Użytkownik wykazuje się dobrym opanowaniem odcieni, które nadaje naturalną biegłość jego wszystkim wypowiedziom.

Egzamin DELE C2 składa się z trzech części:

 • Część 1: Używanie języka, czytanie ze zrozumieniem i słuchanie ze zrozumieniem (90 minut).
 • Część 2: Sprawności zintegrowane: słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie (150 minut).
 • Część 3: Sprawności zintegrowane: czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie (20 minut) (i 30 minut na przygotowanie).

Wymagana jest ocena „apto” (zdany) w każdej z grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 20 punktów w każdej z tych trzech grup.

Ocena końcowa to apto (zdany) lub no apto (niezdany).