Indywidualne kursy angielskiego

Standardowy lub intensywny kurs językowe w formie spotkań indywidualnych dostosowanych do konkretnych potrzeb i oczekiwań słuchacza. 

Podczas dwóch pierwszych spotkań lektor przeprowadza audyt potrzeb językowych:

  • jaki jest poziom zaawansowania językowego
  • jaki jest cel kursu (ogólne poszerzenie kompetencji, ukierunkowany poziom rozwoju branżowego, przełamanie bariery językowej, itp)
  • analiza mocnych i słabych kompetencji językowych kursanta

Dzięki pełnemu zanurzeniu w język od pierwszej lekcji uczestnik zyskuje w dłuższej perspektywie pewność w mówieniu i przełamuje barierę językową. Kurs adresowany jest do osób, które mają ograniczony czas na naukę języka obcego i chcą udoskonalić określone jego aspekty. Pozwala on szybko opanować i powtórzyć wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki, która znajduje natychmiastowe zastosowanie w praktyce.

Kurs może być ukierunkowane na rozwój języka ogólnego lub biznesowego.

Szkolenia rozwijają wybrane obszary znajomości języka m.in.:

  • Business Events – przygotowanie do prezentacji, udziału w spotkaniach biznesowych, konferencjach i negocjacjach
  • Talk Business – biznesowe sytuacje komunikacyjne (podróże, rozmowy telefoniczne, telekonferencje itp.)
  • Unlock your Skills – doskonalenie sprawności rozumienia tekstów, słuchania, mówienia i pisania w języku obcym