David

David Nieto-Rasiński

Urodzony w Polsce wychował się w Ekwadorze. Ukończył prawo i dziennikarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim, jest także absolwentem Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 2008 roku obronił doktorat w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego rozprawa doktorska dotyczyła problematyki latynoamerykańskiej. Obecnie oprócz pracy w EL UNIVERSO jest także wykładowcą w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Studium Podyplomowym dla Tłumaczy Konferencyjnych w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2008 roku jest tłumaczem przysięgłym języka hiszpańskiego.
Współrealizuje także Program Cuba czeskiej organizacji People In Need.

Studiował na hiszpańskim uniwersytecie Universidad Autónoma de Madrid, był stypendystą stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Ukończył II edycję Europejskiego Banku Kadr Dolnego Śląska i był liderem jednej ze zwycięskich grup. Uczestnik konferencji międzynarodowych, autor publikacji na temat integracji południowoamerykańskiej, stosunków Europa-Ameryka Łacińska, analiz sytuacji na Kubie.

Przez dwa lata współpracował ze szkołą Berlitz Poland w charakterze lektora, gdzie odbył szereg szkoleń z zakresu nauczania języków obcych i poznał metodę naturalną stosowaną przez tę szkołę. Uczestniczył w kilku kursach języka angielskiego w Wielkiej Brytanii, gdzie z ramienia JDJ Bachalski dbał o odpowiedni poziom zajęć prowadzonych przez szkoły współpracujące z tą firmą. Poznał tam najnowsze osiągnięcia w zakresie metodyki nauczania języków obcych. Współautor podręcznika „Arcoíris” na poziomie A1-A2, egzaminator dla poziomów DELE C1 i DELE C2 egzaminów organizowanych przez Instytut Cervantesa.

Uczy hiszpańskiego bo uważa, że to pierwszy krok do poznania świata ibero-afro-indo-amerykańskiego i przy okazji świetna zabawa.