Angielski dla dzieci 12 lat

Nauka języka hiszpańskiego dla dzieci w wieku 12-13 lat w El Universo – Szkole języka hiszpańskiego na Krzykach i w centrum Wrocławia.

Gwarantujemy

  • Lekcje angielskiego po angielsku z przeszkolonym z metody El Universo nauczycielem.
  • Dzieci pracują z podręcznikiem, który jest uatrakcyjniany nauką poprzez zabawę ze wszystkim grupami wiekowymi (zabawy są dostosowywane do zainteresować dzieci).
  • Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie biorąc pod uwagę teorię inteligencji wielorakiej.
  • Bieżące informacje dla rodziców (dziennik internetowy, lekcje pokazowe itp.).
  • Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka.
  • Certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomy wg Rady Europy.
  • Opiekę metodyka.
  • Możliwość odrobienia lekcji w innej grupie w razie kilku nieobecności pod rząd
  • Dogodny system płatności – wygodny system 9 stałych, comiesięcznych rat ułatwi planowanie budżetu rodziny.
  • Podręcznik – zakup we własnym zakresie.

Nauka przez „pełne zanurzenie” w języku.

Uczymy języka przez „pełne zanurzenie”, czyli metodą naturalną tak jak uczy się dzieci języka ojczystego. Dzięki temu dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej. Podczas zajęć kładziemy nacisk na doskonalenie umiejętności spontanicznego budowania zdań, pytań, tworzenia krótkich dialogów, zwiększanie zasobu słownictwa z umiejętnością użycia go w konkretnych, codziennych sytuacjach. Utrwalamy właściwą wymowę oraz doskonalimy kolejne ważne sprawności językowe: czytanie, pisanie i rozumienie ze słuchu. Dzieci korzystają z podręcznika.

Język to nie zbiór pojedynczych słówek przedstawionych na obrazkach. Liczą się zdania, teksty, dłuższe wypowiedzi i manipulowanie językiem. Dopiero to daje efekt „zanurzenia” w języku.

Kurs przygotowany z myślą o uczniach ostatniej klasy szkoły podstawowej, które mogą chcieć przygotowywać się do egzaminu wstępnego do klas zerowych Poruszane na zajęciach zagadnienia odpowiadają treściom realizowanym w ostatnich klasach szkoły podstawowej, ćwiczymy wszystkie sprawności językowe. W sposób systematyczny wprowadzana jest także gramatyka języka angielskiego. Wszystko w sposób dynamiczny, nadal poprzez zabawę w ruchu, współpracę dzieci, wspólne projekty, branie udziału w mini teatrzykach, wspólne pisanie scenariuszy i przedstawianie ich itp. Po tych zajęciach dzieci są otwarte na używanie języka angielskiego i nie znają pojęcia „bariera językowa”.

W El Universo stawiamy na naukę według teorii profesora Gardenera o inteligencji wielorakiej. Obserwujemy dzieci i zapewniamy im różnorodne formy pracy, poprzez ruch, recytowanie, śpiew, liczenie, odgrywanie scenek, ról teatralnych, wprowadzając zagadnień z przyrody na nasze lekcje, zajęcia sportowe itp.

Potrzebujesz pomocy w dokonaniu odpowiedniego wyboru? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy w możliwie najkrótszym terminie.