Tłumaczenia

Szanowni Państwo,

 

ElUniverso-Tlumaczenia-logo

 

Centrum Języka Hiszpańskiego i Kultury Iberoamerykańskiej EL UNIVERSO, oprócz kursów językowych świadczy także od początku swojego istnienia usługi tłumaczeniowe. Wykonujemy tłumaczenia pisemne i ustne, zarówno zwykłe jak i przysięgłe.

Posiadamy bogate doświadczenie wynikające z wieloletniej współpracy z instytucjami publicznymi, kancelariami prawnymi, przedsiębiorstwami przemysłowymi i bankami.

Tłumaczenia uwierzytelnione wykonuje tłumacz przysięgły David Nieto-Rasiński, doktor nauk humanistycznych w zakresie stosunków międzynarodowych, magister prawa i filologii polskiej, wykładowca w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

PEŁNA INFORMACJA I CENNIK NA STRONIE: www.tlumaczprzysieglyhiszpanski.pl