Metoda naturalna

Nasz przepis na językowy sukces  :

  • Lektor naucza „przez całkowite zanurzenie, czyli całą lekcje prowadzi tylko po hiszpańsku; 
  • Lektor używa naturalnego języka w zrozumiałym dla słuchaczy kontekście; 
  • wielokrotne powtarzanie w wielu kontekstach na zasadzie spirali wpływa na szybki i trwały progres językowy
  • Stwarzane przez lektora realne sytuacje są czynnikiem silnie motywującym dla słuchaczy; 
  • Często stosowaną formą nauczania przez lektora jest odgrywanie ról parami lub konkretnych sytuacji (tzw. role-play); 
  • Słuchacze uczą się języka poprzez zapamiętywanie i powtarzanie coraz trudniejszych sekwencji zdaniowych, które potem muszą wykorzystać w wielorakich ćwiczeniach interakcyjnych
  • podstawą efektywnej nauki jest dobrze dobrana grupa lub lektor

W El Universo stosujemy bezpośrednią metodę nauczania i hiszpańskie podręczniki, czyli uczymy przez pełne „zanurzenie w język”- tak jak języka ojczystego. Dzięki temu szybko osłuchujemy się z językiem i nie musimy pokonywać żadnej bariery językowej. 

Od pierwszej lekcji mówimy do naszych słuchaczy tylko po hiszpańsku, nie używamy języka polskiego, słuchacze uczą się języka w konkretnych, codziennych sytuacjach (chodzenie po mieście, lotnisko, restauracja, zakupy, lekarz itp.).

Jedną z największych zalet metody jest wykorzystywana zasada spirali. Poniekąd wymuszamy na każdym prowadzącym powracanie do zagadnień, które były poruszane wcześniej. Nie tylko tych z ostatniej lekcji, lecz także tych sprzed kilku tygodni, a nawet miesięcy.  Staramy się, aby to co zostało przerobione trafiło z pamięci podręcznej do długotrwałej i słuchacze mogli korzystać z tych zasobów w sposób mechaniczny i intuicyjny.

Kładziemy duży nacisk na budowanie zdań i pytań. Największym wyzwaniem jest takie powtarzanie tych samych zagadnień i struktur by słuchacze mogli je usłyszeć  ok. 10 razy, ale za każdym razem inaczej, by zgodnie z zasadą efektywnej nauki użyć w ok. 8-12 różnych kontekstach.  Z drugiej jednak strony stymulowani są do intuicyjnego rozumienia znaczeń w oparciu o kontekst, dzięki czemu  rozwijają kompetencje językowe, rozumiane jako zdolność do rozumienia i samodzielnego poprawnego tworzenia komunikatów wcześniej nie napotkanych. 

Na każdych zajęciach stwarzamy naturalne sytuacje sprzyjające wzajemnej komunikacji. Słuchacze są nieustannie motywowani  do tworzenia krótkich dialogów z wykorzystaniem nowopoznanych słów i pytań. Formułowanie pytań przez studentów jest to najtrudniejszym zadaniem w momencie podejmowania rozmowy w obcym języku.

Kolejnym elementem, który decyduje o skuteczności metody jest utrzymywanie wysokiego poziomu zaczekawienia u naszych słuchaczy poprzez odnoszenie się do treści użytecznych, aktualnych i przybliżających kulturę krajów hiszpańskojęzycznych. Dzięki tej metodzie lekcje są ciekawe, wszyscy słuchacze od samego początku biorą czynny udział w lekcji nabywając odpowiedniej wymowy i intonacji. Poznawanie języka praktycznego umożliwia im skuteczną komunikację. 

Zajęcia są urozmaicone w wieloraki sposób: ilustracje, ćwiczenia interaktywne, płyty z muzyką latynoską i hiszpańską, bajki, reklamy, książki w oryginale, filmy w wersji oryginalnej, itp.

Ostatnim elementem jest właściwe przypisanie słuchacza do poziomu grupy i jej tempa uczenia, a także lektora. Po osiemnastu latach przyglądania się potrzebom naszych słuchaczy i ich historiom, zdajemy sobie doskonale sprawę, iż Twój progres zależy nie tylko od wewnętrznej determinacji i pracy własnej, ale także od środowiska grupy w której się znalazł. W szczególności, czy jej poziom ze względu na różne okoliczności, nie odbiega w jedną lub drugą stronę (nawet jeśli wspólnie rozpoczynaliście od początku). Pomimo tego, iż lektorzy dzięki szkoleniom uczą jedną metodą, mają różny temperament i kładą nacisk na inne kwestie, przez co potrafią skuteczniej dotrzeć do różnych osobowości. Doskonale znamy naszych lektorów i słuchaczom, którzy opowiedzą nam o swoich potrzebach lub wątpliwościach,  możemy zapewnić komfort w innej grupie. Zmiany są często niechciane, jednak rozwój rozpoczyna się poza strefą komfortu i w naszej szkole warto korzystać z bogactwa osobowości, akcentu i zasobów leksykalnych i kulturowych naszych wspaniałych lektorów.